Etikos kodeksas

Šio Etikos kodekso parengimo ir taikymo tikslas yra bendrai susitarti visoms suinteresuotoms grupėms – futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams, jų tėvams, treneriams ir Vilnius Football Academy administracijos darbuotojams dėl tam tikrų elgsenos taisyklių futbolo užsiėmimų ar varžybų metu, taip pat susitarti dėl tam tikrų moralinių ir žmogiškųjų vertybių laikymosi visoje futbolo aplinkoje, kurios atitiktų futbolo žaidimo kaip socialinio reiškinio propaguojamas vertybes.

Vilnius Football Academy Etikos kodeksas atitinka FIFA „Code of Ethics“ propaguojamas vertybes, remiasi Anglijos, Airijos, Belgijos ir kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais.


ETIKOS KODEKSAS APIMA KETURIAS SKIRTINGAS AUDITORIJAS:

Kiekvienai iš šių keturių auditorijų yra skirta atskira Etikos kodekso dalis, apimanti tai auditorijai būdingą problematiką ir rekomenduojamą elgesio specifiką bei siūlomas vertybes.


Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams

 1. Žaiskite dėl paties žaidimo džiaugsmo, o ne dėl noro įsiteikti treneriams ar tėvams;
 2. Visada prisiminkite, jog futbolo žaidimo tikslas yra tiesiog smagiai praleisti laiką, pagerinti savo įgūdžius ir kartu jaustis gerai;
 3. Žaiskite pagal futbolo žaidimo taisykles ir visada laikykitės garbingo žaidimo principų;
 4. Visada gerbkite, besąlygiškai priimkite ir vykdykite teisėjų sprendimus;
 5. Gerbkite savo varžovą, koks jis bebūtų. Rodykite pagarbą jam, nepriklausomai nuo varžovo atsako ar reakcijos;
 6. Bendradarbiaukite su treneriu, komandos draugais ir net varžovais ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų;
 7. Žaidimo metu nevartokite necenzūrinių žodžių, nerodykite nepadorių gestų, nedemonstruokite paniekos ar nepagarbos;
 8. Niekada specialiai netraumuokite savo oponento siekiant rezultato ar kitų savanaudiškų tikslų;
 9. Pasibaigus rungtynėms, būtinai padėkokite varžovams, jų treneriui, teisėjui, paplokite sirgaliams;
 10. Laimėkite su šypsena, tačiau išmokite ir oriai pralaimėti.

Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankančių vaikų tėvams

 1. Tiesiog leiskite savo vaikui žaisti ir mėgautis žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos treneris, bet ne Jūs;
 2. Visada prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštėje negali vienu metu vykdyti kelių nurodymų: trenerio, Jūsų ir savo paties sprendimo, nes tie nurodymai gali būti labai skirtingi;
 3. Pasitikėkite komandos treneriu ir leiskite jam dirbti savo darbą, o Jūs, tiesiog mėgaukitės vaiko žaidimu;
 4. Skatinkite ir palaikykite vaiką labiau abstrakčiai, o kritikuokite labiau skatinančiai ir pozityviai. Nešaukite kritikuodamas;
 5. Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo tiek savo, tiek varžovų komandos vaikų;
 6. Pagirkite vaiką už pastangas, net jei nepavyko pasiekti norimo rezultato;
 7. Atminkite, jog Jūsų elgesį teisėjo ar varžovų atžvilgiu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam deramu pavyzdžiu;
 8. Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir nuolat stenkitės perteikti jas savo vaikui, skatinkite jį laikytis žaidimo taisyklių ir garbingo žaidimo principų;
 9. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje – toks pavyzdys vaikui yra netoleruotinas;
 10. Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirbantiems savanoriams ar pagalbiniams darbuotojams, nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe – dažnai jie dirba be jokio atlygio ir Jūsų vaiko labui, tam aukodami savo laisvalaikį;
 11. Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą;
 12. Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama jas stebintiems asmenims įeiti į aikštės erdvę, nebent Jūsų pagalbos paprašytų treneris ar teisėjas;
 13. Aptardami savo vaiko rezultatus su komandos treneriu visada įvertinkite, ar jūsų pokalbį girdi Jūsų ir kiti vaikai;
 14. Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu už galimybę vaikui smagiai praleisti laiką žaidžiant futbolą, mokytis ir tobulėti.

Etikos kodeksas Vilnius Football Academy treneriams

 1. Nepamirškite, jog svarbiausia yra vaiko saugumas ir gera emocija;
 2. Visada būkite atsakingu už saugią ir smagią futbolo aplinką vaikui;
 3. Vaiko ugdymas, tobulėjimas ir pažanga yra daug svarbiau už komandos rezultatas turnyro lentelėje;
 4. Visada prisiminkite, jog žaisti vaikui aikštelėje yra daug smagiau nei jam sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Suteikite galimybę mėgautis futbolu VISIEMS savo komandos nariams;
 5. Kaip vaikų komandos treneris, nepamirškite, jog Jūsų darbo sritis apima ne tik aikštelės ribas. Savo treniruojamiems vaikams Jūs esate daug daugiau nei tik futbolo žaidimo specialistas – vaikai jumyse mato mokytoją, draugą, saugios aplinkos garantą ir sektiną pavyzdį viename asmenyje;
 6. Prisiminkite, jog jauniems žmonėms reikalingas pagarbos vertas treneris kaip sektinas pavyzdys, kuriuo jie galėtų nuolat didžiuotis. Būkite juo;
 7. Būkite dosnus pagyrimų ir šykštus kritika. Jei kritikuojate, Jūsų kritika vaiko atžvilgiu turi būti pozityvi net ir už akivaizdžias klaidas;
 8. Vaikas nežais geriau, jei ant jo šauksite, žeminsite, niekinsite, tačiau jo motyvacija ir pastangos gali būti dar didesnės, jei nuolat skatinsite ir jį pagirsite;
 9. Nuolat skatinkite savo auklėtinius rodyti pagarbą garbingo žaidimo principams, pagarbą varžovams ir teisėjams;
 10. Netoleruokite grubaus savo auklėtinių žaidimo tiek rungtynėse, tiek treniruotėse;
 11. Kelkite vaikams individualiai ir komandiškai realiai pasiekiamus tikslus;
 12. Neįtraukite rungtynėms į komandos sudėtį vyresnių nei tos amžiaus grupės vaikų , to nesuderinę su varžovų komandos treneriu;
 13. Sukčiavimas , siekiant teigiamo rezultato , vaikams paliks daugiau nuoskaudų, nei suteiks džiaugsmo;
 14. Integruokite norinčius padėti auklėtinių tėvus į komandos bendruomenės gyvenimą ir paverskite jų entuziazmą vertinga pagalba, o ne kliūtimi ugdymo tikslams pasiekti;
 15. Jūs esate atsakingas ne tik už vaikų, bet ir jų tėvų elgesį varžybų metu, tad išmokite juos deramai suvaldyti ir kontroliuoti;
 16. Išvykų į rungtynes metu privalote išlikti atsakingas už savo auklėtinius 24 val. per parą – deramai įvertinkite, ar turėsite galimybę tą daryti visos išvykos metu. Visada galite prašyti auklėtinių tėvų pagalbos.
 17. Niekada nepamirškite, jog Jūsų auklėtinių elgesys aikštelėje ir už jos ribų turi deramai reprezentuoti Jūsų organizaciją, miestą, šalį;
 18. Nuolat skatinkite deramą vaikų elgesį ir jų patriotiškumą;
 19. Slapta neviliokite pereiti į savo treniruojamą vaikų grupę varžovų komandos žaidėjų siekiant geresnio savo komandos rezultato. Su kitais konkuruokite ugdymo kokybe, o ne negarbingais metodais.

Etikos kodeksas administracijos darbuotojams

 1. Saugios ir smagios futbolo aplinkos sukūrimas futbolo užsiėmimus lankančiam vaikui – vienas svarbiausių Jūsų tikslų ir uždavinių, kurį turite pasiekti kartu su atskiros komandos treneriu;
 2. Turite užtikrinti, jog organizacijos sportinių tikslų ar atskirų komandų rezultatų siekis niekada nebus svarbesnis nei atskiro vaiko sveikatos būklė ar gera emocija;
 3. Jūsų organizacijos vadybos sistema turi užtikrinti, jog su vaikais dirba deramą profesinę kompetenciją, reikiamas pedagogines žinias ir aukštas moralines vertybes turintys treneriai ar jų asistentai;
 4. Su vaikais negali dirbti asmenys, praeityje padarę sunkių kriminalinių nusikaltimų;
 5. Darbuotojai savo elgesiu visose situacijose turi propaguoti futbolo žaidimo vertybes ir garbingo žaidimo principus;
 6. Nevadovaukite vietoj atskiro trenerio jo komandai varžybų metu, nebent iš anksto taip sutarta su treneriu. Nemenkinkite trenerio autoriteto jo auklėtinių akyse;
 7. Nekritikuokite trenerio sprendimų, savybių ar veiksmų girdint jo auklėtiniams, nebent tie veiksmai tiesiogiai grėstų vaikų saugumui ar nusižengtų žmogiškosioms vertybėms;
 8. Griežtai netoleruokite Jūsų organizacijos trenerių ar jų asistentų piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ar neatsakomybės vaikų atžvilgiu, nepaisant aukštos trenerio profesinės kompetencijos;
 9. Netoleruokite rūkymo vaikų futbolo aplinkoje;
 10. Tarkite „ne“ dopingo, narkotinių medžiagų vartojimui ir nuolat vykdykite jų vartojimo prevenciją savo organizacijos aplinkoje;
 11. Griežtai netoleruokite rasinės diskriminacijos ar lyčių nelygybės;
 12. Būkite deramais futbolo ambasadoriais visuose organizacijos lygmenyse – vaikų, jų tėvų ir visuomenės akyse.